Skip links

Stichting Warande

Waar staat Warande voor?

Warande biedt ouderen in Bilthoven, Houten en Zeist wonen, zorg, welzijn, behandeling en begeleiding. Het aanbod van Warande is divers en op maat: van revalidatie tot behandeling – ook thuis – en van kortdurend verblijf tot intensieve verpleging, eventueel geïnspireerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en (antroposofische) zorg en een hospice. Warande biedt zorg aan bijna 900 cliënten en er werken ruim 1100 mensen, onder wie veel parttimers. Daarnaast zijn er meer dan 500 vrijwilligers actief.

Eigen wijze

Onze cliënten hebben een zorgvraag die emotionele, fysieke en sociale onzekerheid met zich meebrengt. Vaak gaat dit gepaard met levensvragen als: hoe wil ik mijn leven inrichten of hoe leer ik omgaan met mijn toenemende afhankelijkheid? Cliënten gaan op eigen wijze om met deze zorg- en levensvragen. De eigen draagkracht, de samenstelling en de draagkracht van hun ‘mantel’ (familie, buren), hun levensgeschiedenis en levensdoelen spelen hierbij een belangrijke rol.

Gelijkwaardig en deskundig

Wij ondersteunen cliënten, zodat zij in relatie met anderen betekenisvol kunnen leven. Vanuit een gelijkwaardige relatie met elkaar, cliënten en naasten, bespreken wij de unieke ondersteuningsvraag. Wij stemmen met cliënten, naasten en andere zorgverleners de wijze af waarop wij hier samen invulling aan geven. Onze deskundigheid ligt daarbij op het vlak van zorg en behandeling voor ouderen en vanuit verschillende disciplines. Activiteiten die het welzijn en woongenot verhogen, zijn onderdeel van onze zorgverlening.

Werken bij Warande

Onze bewoners zijn bij ons thuis. Hoe zij hebben geleefd, gewerkt, gewoond, lief gehad, dát is voor ons de inspiratie hoe we vandaag hun dag invullen. Samen leren en voor elkaar zorgen staat bij ons centraal, daarom hebben we zelfs onze eigen academie. In de hele organisatie kom je veel collega’s in opleiding tegen en daar zijn we trots op.

Innovatie

De Warande Academie is een plek waar het broeit van de ideeën en het borrelt van het plezier. Zoals dat hoort op een plek waar talent samenkomt. Hier hoort innovatie bij. We zetten innovatie in om het werk van de zorgprofessionals makkelijker te maken, of nog beter. Zo maken zij bijvoorbeeld gebruik van het exoskelet. Het skelet helpt bij het zware fysieke werk.

Toon interesse

Verstuur een reactie.

Home
Account
Cart
Search