Skip links

Tijhuis Engineers

Dé expert in voorbereiding en begeleiding van baggerwerken

Wij zijn Tijhuis Ingenieurs, een ingenieursbureau gespecialiseerd in het verbeteren van de kwaliteit in en om het water. Denk hierbij aan een goed functionerend watersysteem, schoon oppervlaktewater en aantrekkelijke, natuurvriendelijke oevers. We bereiden baggerprojecten voor en begeleiden de werkzaamheden, maar verzorgen ook complete herinrichtingen van gebieden. Onze projecten dragen bij aan een veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Wij werken voornamelijk voor gemeenten en waterschappen. Tijhuis Ingenieurs is al meer dan 25 jaar expert in het voorbereiden en begeleiden van baggerwerken. Dat zorgt voor een schat aan ervaring, kennis en praktische ideeën.

Specialismes

Ons specialisme is baggerwerk voorbereiden en begeleiden. Onze veldwerkers zijn dagelijks op pad. Ze nemen monsters van de waterbodem, inventariseren de oevers en meten de slibdikte. Met die informatie verbeteren we de doorstroming en waterkwaliteit en dragen we bij aan meer biodiversiteit.

Alle data uit het veld wordt direct naar kantoor gestuurd en centraal opgeslagen. Het hele proces wordt ondersteund met onze eigen software, WIT. Deze informatie geeft ons inzicht in de onderhoudstoestand en het gedrag van het watersysteem. Dit vertalen we naar het onderhoudsplan en advies op maat.

We controleren en vragen vergunningen aan en communiceren met belanghebbenden. Alle informatie wordt meegenomen bij het opstellen van een bestek. We ondersteunen bij het contracteren van een aannemer en onder toeziend oog van onze directievoerder en toezichthouder worden de werkzaamheden vervolgens uitgevoerd. Na afloop van het project controleren we de werkzaamheden en geven advies over de monitoring en onderhoud.

Meer dan baggervoorbereiding en -begeleiding

Maar daar houden onze werkzaamheden niet op. Ook saneringen, oever inrichting, ecologie, waterkwaliteit en civiele kunstwerken vallen binnen onze werkvelden. En aangezien een watergang vaak meer dan één functie heeft, proberen we daar bij onze werkzaamheden rekening mee te houden.

Zo combineren we natuurherstel met het verbeteren van de waterkwaliteit. Of gebruiken we het voorbereiden van baggerwerk om inzicht te krijgen in de onderhoudstoestand van beschoeiingen.

Toon interesse

Verstuur een reactie.

Home
Account
Cart
Search