Skip links

Wie zijn wij:

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) verenigt Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. Samen werken we aan een welvarende, duurzame en inclusieve samenleving, waarbij we in verbinding staan met Europa en de rest van de wereld.

Vrijwel alle in Nederland actieve banken, inclusief vestigingen van buitenlandse banken zijn lid van de NVB. Voor de belangenbehartiging op Europees niveau is de NVB lid van de European Banking Federation (EBF). Daarnaast is de NVB lid van Ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

We werken samen aan

1. Een sterk en betrouwbaar financieel stelsel

Financiële diensten zijn onmisbare tools voor een samenleving die welvaart en welzijn nastreeft. Weerbare, wendbare en integere banken zijn daarvoor een belangrijke basis. Digitalisering is key, maar brengt ook nieuwe vraagstukken met zich mee. Ook de komst van nieuwe spelers maakt dat de positie van de banken in het speelveld van financiële dienstverleners kan veranderen. De traditionele zekerheden nemen af, en tegelijkertijd doen nieuwe kansen zich voor.

2. Een volledig duurzame economie

Dat we de manier waarop we leven, wonen en werken grondig moeten veranderen, staat buiten kijf. Iedereen krijgt daarmee te maken. We zullen fors moeten investeren en moeilijke keuzes moeten maken om de planeet leefbaar te houden. Innovatie is daarbij noodzaak.

3. Een inclusieve samenleving, waar elk mens telt

Polarisatie en ongelijkheid nemen toe; tussen inkomensgroepen, tussen mensen van verschillende achtergronden en verschillende opleidingsniveaus. De kloof wordt – ondanks inspanningen van overheid en bedrijfsleven – eerder groter dan kleiner. Met onze cruciale rol in het streven naar brede welvaart vraagt dit onze speciale aandacht.

Toon interesse

Verstuur een reactie.

Home
Account
Cart
Search