Skip links

Onze organisatie

Over Gasunie

Gasunie beheert en onderhoudt de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gassen in Nederland en Noord-Duitsland. Veiligheid, betrouwbaarheid, duurzaamheid en kostenbewustzijn staan hierbij voorop. Onze organisatie werd in 1963 opgericht, vier jaar na de vondst van aardgas in Groningen. We zijn een naamloze vennootschap en volledig in eigendom van de Nederlandse Staat. Gasunie heeft twee dochterondernemingen die het gastransportnet beheren. In Duitsland is dit Gasunie Deutschland; in Nederland Gasunie Transport Services (GTS).

Onze missie

Gasunie is een leidende Europese energie-infrastructuuronderneming. Gastransport en gasopslag vormen de kernactiviteit. We dienen het publiek belang en faciliteren de energietransitie door geïntegreerde infrastructuurdiensten aan te bieden. We richten ons op waardecreatie voor onze aandeelhouder(s) en andere stakeholders en hanteren de hoogste veiligheids- en businessstandaarden die in de sector worden toegepast.

Onze visie

We geloven in een duurzame toekomst met een uitgebalanceerde energiemix en een blijvende rol voor gas dat afkomstig is uit verschillende bronnen. We geloven dat we onze klanten het best bedienen met innovatieve oplossingen op het gebied van (gas)infrastructuur.

Onze drie pijlers:

  • Zorgdragen voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame gasinfrastructuur in ons kerngebied.
  • Bijdragen aan efficiënte gasinfrastructuur en diensten voor een goed functionerende Europese aardgas- en LNG-markt.
  • Versnellen van de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening.

Toon interesse

Verstuur een reactie.

Home
Account
Cart
Search