Heb je al een account Inloggen

 

Privacyverklaring

 

Deze privacyverklaring informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen ons platform (website), functies en inhoud. Voor de gebruikte termen, zoals “persoonsgegevens” of de “verwerking” ervan, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de AVG en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

Pitchbees
Amstelkade 166 – 2hg
1078AX Amsterdam

E-mail: [email protected]
Website: https://www.pitchbees.nl

Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Pitchbees
Amstelkade 166 – 2hg
1078AX Amsterdam

E-mail: [email protected]
Website: https://www.pitchbees.nl

Vereiste informatie

Soorten verwerkte gegevens

Wij verwerken de volgende soorten gegevens op onze website:

Gebruiksgegevens
Meta/communicatiegegevens Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1, DSVGO) verwerkt.

Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft
De volgende groepen personen worden door de verwerking getroffen:

Belanghebbende partijen
Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod

Doel van de verwerking
De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan
Verlening van contractuele diensten, service en klantenzorg
Marketing, reclame en marktonderzoek